Unge voksne

«En voksen er en person som blir regnet som fullt utvokst og klar til å delta i samfunnet, for eksempel gjennom studier, arbeidsliv, økonomisk ansvar og politisk deltagelse.

I moderne tid vil dette gjerne si etter at man når myndighetsalderen (juridisk), i mer tradisjonelle samfunn gjerne fra man når puberteten (biologisk)»

Livet er skiftende og varierende i sin intensitet. Noen overganger er lett å merke seg, om det er følelsesmessig, eller i konkrete handlinger. Andre overganger er mindre merkbare, mer glidende fra det ene til det andre. Kunsten er å kjenne seg selv så godt at man er mer bevisst på hva som skjer her og nå. Eksempler kan være vanskelige følelser, uro, sårbarhet, ensomhet, forventningspress, valg, endringer, glede i en omskiftelig verden.

 

Hvor er du i livet ditt akkurat nå?  Står du i valg situasjoner? Eksistensielle spørsmål?

Dette er en del av identitets-byggingen som pågår hele livet, gjennom leting og forståelse.
Vi utvider oss, vi rommer oss selv stadig mer. Vi øker våre ressurser, og ser kanskje tydeligere hvor vi også begrenser oss selv. Både i nære relasjoner og i andre sammenhenger.

Vi har alle vårt eget indre landskap, hvor vi orienterer oss, i kraft av erfaringer og selvforståelse. Og ikke minst, i situasjonstilpassede roller.
Noen ganger trenger vi å gjøre et sorteringsarbeid, få en ny oversikt i landskapet.

Du kan trenge en støtte og samtalepartner i denne prosessen. Over en periode bevisst utforske gjennom refleksjoner og eksperimentering, kjenne igjen egne mønstre og reaksjoner.
Lytte til signaler fra kroppen, følelser og tanker. Ta det på alvor.Hvordan er det å være deg her og nå? Akkurat nå – i DITT liv?

Individuelle samtaler eller grupper. Jeg setter jevnlig opp åpne grupper. Dersom noen ønsker å sette sammen en gruppe selv går det fint, vi finner ut av tid og sted. Det å bli med i en gruppe skaper ofte en tilhørighet som åpner opp. I trygge omgivelser utforskes hvem vi blir i møte med andre mennesker.

Kontakt
© ATAU gestaltterapi
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram