Prosessveiledning

Prosessveiledning

Målsetninger og måloppnåelse

Jeg har over flere år hatt prosessveiledning for miljøterapeuter, gestaltterapeuter, psykologer, ledere,  i grupper og individuelt.
De jobber med ROP pasienter, oppfølgingstjeneste, barnevernsinstitusjon og i næringslivet.
Når jeg veileder er det på et gestaltterapeutisk grunnlag og en pedagogisk metode hvor den som blir veiledet øker sin mestringskompetanse gjennom egen erfaring og oppdagelser. I en typisk veiledningssituasjon vil vi kunne oppleve både veiledning, målsetting, råd og støtte. Det kan foregå både i gruppe og på individuelt nivå.
Min erfaring og kunnskaper om mindfulness er også naturlig å bruke her. Hvor mye eller hvor lite avhenger ofte av gruppene, det er ulike behov og ønsker.
En oppmerksomhetsøvelse er ofte en god inngang for lettere å komme i kontakt med kroppen, ikke bare forbli i tankene. På den måten blir vi mer bevisst på oss selv, og vi kan forstå mer av hva som skjer i relasjoner med andre.

Ofte har den som blir veiledet med seg en problemstilling eller et tema som vi jobber med. I tillegg er mitt ansvar som veileder det samme som i terapi. Det innebærer oppmerksomhet på det som oppstår i øyeblikket, i relasjonen, bringe det inn, uavhengig av tema. Det viser seg ofte at det har en betydning og sammenheng med det som veiland trenger i sin utvikling. I mine veiledningstimer kan oppmerksomt nærvær også være en metode for å utforskning, gjennom enkle øvelser som øker egen bevisstgjøring på hvorfor, og hvilket grunnlag man foretar valg.
Dette er alltid en invitasjon både til grupper og enkelt klienter.

Kontakt
© ATAU gestaltterapi
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram