Mindfulness

Mindfulness

Vi lever i en tid med uro på alle plan. Vi erfarer at det gir en splittelse mellom mennesker, nasjoner og meninger som vi kanskje aldri har sett maken til.
Vi kan kjenne på hjelpeløshet og avmakt.
Ved å ta ansvar i eget liv, erkjenne hva som er, tar vi også ansvar for å finne lyspunktene. Jo mer vi klarer å være tilstede her og nå, jo mindre tar uro og angst styring i livene våre.

Mitt bidrag er at jeg tilbyr veiledning og terapi individuelt og i grupper. Der bruker jeg min kunnskap, utdanning og erfaring som er tilegnet over flere tiår både nasjonalt og internasjonalt.

Av egen erfaring med dette arbeidet vet jeg hvor krevende det er å stå i ro med seg selv. Jeg har i flere år hatt anerkjente veiledere i utlandet og i Norge, og er årlig 3 ganger på retreat for å ivareta min egen praksis og utvikling.

Dette har mine klienter og kursdeltagere direkte utbytte av, jeg er hele tiden i utvikling, personlig og metodiske nye meditasjoner. For meg er det naturlig å bruke mindfulness øvelser, tilpasset den enkelte eller gruppens behov.

Kontakt
© ATAU gestaltterapi
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram