Meditasjon

Vårt velbefinnende og mulighet for å oppleve livet vårt som meningsfullt er tett forbundet med vår følelse av tilhørighet med andre

Denne tilhørigheten går det an å trene. Det er en gjensidig sammenheng mellom å oppleve forbindelse til andre, og å oppleve forbindelse til sin egen selvstendighet.. De to bevegelsene, innad mot seg selv og utad mot andre, understøtter og befrukter hverandre.

Trening av mellommenneskelig kontakt har to aspekter: Øve opp evnen til å merke og forstå seg selv dypere. Og trene å kommunisere med andre fra et så dypt sted i seg selv som mulig.

«Beveger man seg inn mot sin egen essens på en balansert måte, møter man i seg selv, også når man er i enerom, sin samhørighet med andre. Og i dypere samvær med andre har man mulighet for samtidig å komme seg selv nærmere.» (Jes Bertelsen – min oversettelse)

Meditasjon for meg er kontakt i hjerte. Det støtter meg i dagliglivet, til å romme meg selv og det jeg står i. Når jeg mister kontakt med hjerte mitt er veien til det meningsløse kort.

For helt å forstå hva meditasjon er, må det erfares over tid.

Jeg tilbyr innføring og oppfølging i meditasjon, individuelt og i gruppe.

Ta gjerne kontakt for en prat, eller følg med på hjemmesiden min når jeg setter opp gruppetimer.

© ATAU gestaltterapi
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram