Relasjoner i Handling

Vårt samarbeid gjennom flere år har utviklet seg til å bli: RELASJONER I HANDLING. Vi jobber på individ og gruppenivå, med ansatte, ledere og ledergrupper.

Vi påvirker og påvirkes gjennom relasjoner, dette gjelder både privat og på jobb.

Vår styrke er vår kompetanse og evne til å designe sammen med kunden, være lydhør for ønsker å behov. Vi ivaretar og driver prosesser fremover med merkbart resultat, gjennom handling, kreative og pedagogiske verktøy.

Vi har mange års erfaring, og er oppmerksom på viktigheten av trygghet før god læring og innsikt kan få utfolde seg i grupper og organisasjoner.

Bevisstgjøring av indre og ytre bærekraft.

Aksjons metodikk:

 • involverer hele organisasjonen og enkelt mennesket i den
 • bidrar til å tydeliggjøre nødvendige forandringer, holdninger og handlingsmønster i organisasjonen
 • systemorientert tenkning, gjensidig avhengighet, konflikthåndtering etc.
 • skaper trygghet og ivaretagelse av gruppen, et rom for nødvendig endring og blikk på vanemessige mønstre
 • gir gjennom utforsking av roller og relasjoner nye perspektiver, overraskende løsninger og integrerte innsikter

Mindfulness:

 • har en positiv påvirkning i organisasjoner, personlig og mellommenneskelig
 • økt tilstedeværelse, effektivitet, tilknytning, evne til selvledelse, stress reduserende
 • forbedrer intern og ekstern kommunikasjon, åpenhet, trygghet, perspektiver

Tine Sofie Stensland

 • Psykoterapeut/veileder
 • MPIN/MNFP
 • Aksjonsmetodikk

Mail: tinstens@online.no

Mobil: 977 57 636

Laila Vågenes

 • Psykoterapeut/veileder
 • MNGF/MGPO
 • Mindfullness

Mail: Laila.Vagenes@atau.no

Mobil: 976 11 305

© ATAU gestaltterapi
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram